Privacyverklaring

Privacyverklaring

America Travel Guide verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is America Travel Guide, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51261723, gevestigd aan de Akeleibaan 60 te Capelle aan den IJssel, bereikbaar op telefoonnummer 010 261 70 22 en per e-mail op info@americatravelguide.nl.

Als America Travel Guide zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

America Travel Guide verwerkt de onderstaanden gegevens, voor de doeleinden:

Categorie en doel

NAW gegevens – wij gebruiken deze gegevens voor administratieve doeleinden (offerte, factuur en toesturen reisbeschrijvingen) en geven deze gegevens alleen aan onze leveranciers door, indien dit gerelateerd is aan de uw boekingsopdracht.

Telefoonnummer – contact opnemen

E-mailadres – contact opnemen

Geboortedatum en gewicht – deze gegevens worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de reis.

Paspoortgegevens – deze gegevens worden alleen aan de luchtvaartmaatschappijen doorgegeven die deze gegevens verplicht stellen. Wij vernietigen deze gegevens zodra deze verwerkt zijn en bewaren deze gegevens niet.

Rechtsgronden

America Travel Guide verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een offerteformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt America Travel Guide persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er een boeking wordt geplaatst of als America Travel Guide zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt America Travel Guide waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft zullen wij alleen delen indien relevant met onze partners in zowel de EU als buiten de EU.
Het is onze intentie om met al onze partners overeenkomsten te sluiten die de privacy van uw gegevens waarborgen, maar het kan voorkomen dat andere regelgeving en wetten van toepassing zijn buiten de EU. Hiervoor is America Travel Guide niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

America Travel Guide bewaart je persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving. Daarna wissen we je persoonlijke gegevens.

Om je gegevens in te zien en/of te (laten) verwijderen, neem contact op met info@americatravelguide.nl. Wij reageren binnen 14 dagen.

In kaart brengen websitebezoek (Cookies)

America Travel Guide maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. Bekijk hier onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door America Travel Guide en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@americatravelguide.nl. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

America Travel Guide wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL
Om je als website bezoeker te beschermen gebruikt America Travel Guide veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden je persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kun je er zeker van zijn dat je gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent je de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze site waar je gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van een (offerte)formulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Beveiliging en versie

Passende maatregelen
America Travel Guide neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@americatravelguide.nl

Versie
De huidige versie is 1.0 d.d. 15 mei 2018

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jou persoonsgegevens gebruiken.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens
America Travel Guide
Akeleibaan 60
2908 KA Capelle aan den IJssel
info@americatravelguide.nl